Contact

LEITAT

Socorro Vázquez-Campos
Email: svazquez@leitat.org
C/ de la Innovació, 2
08225 Terrassa (Barcelona)
Tel: +34 93 788 23 00